JIPPI

SANG, GLEDE OG HVERDAGSTRO

Program for våren 2024


Første øvelse etter nyttår
17. januar 17.30 til 19.00


Øvelse 31. januar 17.30 til 19.00


Søndag 11. februar klokka 11.00
Synge på familegudstjeneste i Gudsmenighet på Vegårshei
Avlyst


Øvelse 14. februar 17.30 til 19.00


Øvelse 28. februar 17.30 til 19.00


Søndag 3. mars klokka 11.00
Synge på karnevalsgudstjeneste i Gjerstad kirke


Øvelse 13. mars 17.30 til 18.30
På slutten av øvelsen, 18.30 til 19.00, er det årsmøte


Øvelse 10. april 17.30 til 19.00


Søndag 14. april klokka 11.00
Synge på gudstjeneste i Vegårshei kirke


Øvelse 24. april 17.30 til 19.00


Øvelse 8. mai 17.30 til 19.00


Fredag 17. mai
Synge på gudstjenesten i Gjerstad kirke etter toget


Onsdag 22. mai
Basar med konsert. Mer info kommer


1. - 2. juni
Avslutning med overnatting. Mer info kommer


Her er litt informasjon om JIPPI

JIPPI er et kor for barn i 1. klasse og oppover.
Vi øver annenhver onsdag (oddetallsuker) i Gjerstad kirke kl. 17.30 til 19.00
De største i koret (5. klasse og oppover) har øvelse frem til kl. 19.30
Øvelsen består av to økter med sangøving og ei pause i midten.
Etter pausen er det en liten andakt.
Barna får oppskåren frukt i pausen og tid til å leke litt.
Barna bør ta med seg ei vannflaske på øvelsene. Man blir tørst av å synge.
Medlemskontingenten er på 200 kr. pr. "skoleår", 300 kr. hvis det er to eller flere søsken.
Betales inn på kontonummer: 9230 26 58392
Vi har også Vippsnummer: 738455 JIPPI Barnekor
Disse pengene går blant annet til frukt og profileringsutstyr som t-skjorter.
Det vil antakelig komme endringer i programmet underveis.
Følg med på nettsiden vår: www.jippi.info
Hvis noen ikke kan komme når koret opptrer, er det fint om dere gir beskjed til en av oss.

Etter jippiøvelsene er det øving med Hurrakoret fra klokka 19.00 til 20.00. Det er for de i 5. klasse og oppover som ønsker å synge litt mer.


Med vennlig hilsen

Jorunn Øybekk (45269199)
Rut Stina E. Arnevik (99431796)
Torhild Aasbø (91615974)
Solveig Melby Birkedal
Tone Åkre Dalen
Steinar Aasbø
Heidi Morka